การใช้งาน Office 365 for Education

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ได้เปิดบริการ Office 365 for Education อีกครั้ง เพื่อเป็นระบบเสริมจาก G Suite for Education ซึ่งเป็นระบบเดิมที่โรงเรียนใช้งานอยู่ โดยบริการที่ครู บุคลากร และนักเรียนจะใช้งานได้ดังนี้

  • การใช้งาน Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint แบบออนไลน์
  • พื้นที่เก็บข้อมูล OneDrive ขนาด 1 TB
  • Microsoft Teams สำหรับใช้การจัดการเรียนรู้ รวมถึงการประชุมออนไลน์ หรือการทำงานร่วมกันต่าง ๆ
  • บริการอื่น ๆ ซึ่งสามารถศึกษาได้จาก https://www.microsoft.com/th-th/microsoft-365/academic/compare-office-365-education-plans โดยดูที่หัวข้อ Office 365 A1 (นักเรียนสามารถใช้งานได้ทุกบริการ ยกเว้นบริการอีเมล)

ครู บุคลากร นักเรียนคนใดที่มีความประสงค์ที่จะใช้งาน Office 365 สามารถเข้าสู่ระบบได้ที่
https://www.office.com
(โดยใช้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านเดียวกับอีเมล @bodin.ac.th)

(กรณีลืมรหัสผ่าน ให้ติดต่อห้อง ICT 4113)