หน้าแรก

previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow
Slider

การรับนักเรียน 2563

3 กรกฎาคม 2563 ผลการสอบคัดเลือกโครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความถนัด สนใจและมีความสามารถพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563
18 มิถุนายน 2563 ผลการจัดที่เรียนให้นักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
18 มิถุนายน 2563 การแจ้งความจำนงเข้าเรียนแทนที่ผู้สละสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนปกติ จากนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิม ที่ใช้การสอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET เข้าเรียนแทนที่ผู้สละสิทธิ์การเข้าเรียนกลุ่มการเรียนภาษา หรือ กลุ่มการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ
18 มิถุนายน 2563 ผลการจัดกลุ่มการเรียนและจัดห้องเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
17 มิถุนายน 2563 การเรียกรับนักเรียนแทนที่ผู้ที่สละสิทธิ์ ปีการศึกษา 2563 (ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2563)

ข่าวสำหรับนักเรียน

ข่าวสำหรับครู

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

26 มิถุนายน 2563 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประมูลผู้ประกอบการร้านถ่ายเอกสารโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
12 มิถุนายน 2563 ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เรื่อง การประมูลผู้ประกอบการร้านถ่ายเอกสาร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ปีการศึกษา ๒๕๖๓
5 มิถุนายน 2563 ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นอาคารเรียน ๑-๔ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 พฤษภาคม 2563 ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำประกันอุบัติเหตุนักเรียน ครูและบุคลากร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 พฤษภาคม 2563 ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำประกันอุบัติเหตุนักเรียน ครูและบุคลากร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้อำนวยการโรงเรียน


ดร.วิสิทธิ์ ใจเถิง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ปฏิทินกิจกรรม/งาน