หน้าแรก

53805
53805
0 2564
0 2564
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

ข่าวสำหรับนักเรียน

ข่าวสำหรับครู

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

14 มิถุนายน 2565 ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำเนาเอกสาร กลุ่มบริหารวิชาการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
1 มิถุนายน 2565 ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ STEM Lab
24 พฤษภาคม 2565 ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เรื่อง ประกาศผลการประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2)
17 พฤษภาคม 2565 ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2565
17 พฤษภาคม 2565 ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักพัฒนา ปีงบประมาณ 2565

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ดร.สมพร สังวาระ

ผู้อำนวยการโรงเรียน


ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ปฏิทินกิจกรรม/งาน