หน้าแรก

0 2564
0 2564
53805
53805
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

ข่าวสำหรับนักเรียน

ข่าวสำหรับครู

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

22 ธันวาคม 2564 การรับสมัครคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
5 พฤศจิกายน 2564 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
26 ตุลาคม 2564 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
19 ตุลาคม 2564 ประกาศผลการประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
11 ตุลาคม 2564 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายสุพัฒน์ อัตจริต

รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน


ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ปฏิทินกิจกรรม/งาน