หน้าแรก

previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow
Slider

การรับนักเรียน 2563

3 กรกฎาคม 2563 ผลการสอบคัดเลือกโครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความถนัด สนใจและมีความสามารถพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563
18 มิถุนายน 2563 ผลการจัดที่เรียนให้นักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
18 มิถุนายน 2563 การแจ้งความจำนงเข้าเรียนแทนที่ผู้สละสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนปกติ จากนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิม ที่ใช้การสอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET เข้าเรียนแทนที่ผู้สละสิทธิ์การเข้าเรียนกลุ่มการเรียนภาษา หรือ กลุ่มการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ
18 มิถุนายน 2563 ผลการจัดกลุ่มการเรียนและจัดห้องเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
17 มิถุนายน 2563 การเรียกรับนักเรียนแทนที่ผู้ที่สละสิทธิ์ ปีการศึกษา 2563 (ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2563)

ข่าวสำหรับนักเรียน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

16 กรกฎาคม 2563 ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
16 กรกฎาคม 2563 ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
16 กรกฎาคม 2563 ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บรรณารักษณ์ กลุ่มบริหารวิชาการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
26 มิถุนายน 2563 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประมูลผู้ประกอบการร้านถ่ายเอกสารโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
12 มิถุนายน 2563 ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เรื่อง การประมูลผู้ประกอบการร้านถ่ายเอกสาร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ผู้อำนวยการโรงเรียน


ดร.วิสิทธิ์ ใจเถิง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ปฏิทินกิจกรรม/งาน