หน้าแรก

53805
53805
0 2564
0 2564
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

ข่าวสำหรับนักเรียน

ข่าวสำหรับครู

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

30 กันยายน 2565 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โภชนาการ กลุ่มบริหารทั่วไป ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
30 กันยายน 2565 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
13 กันยายน 2565 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างทั่วไป ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
13 กันยายน 2565 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
12 กันยายน 2565 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ STEMLAB

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ดร.สมพร สังวาระ

ผู้อำนวยการโรงเรียน


ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ปฏิทินกิจกรรม/งาน