หน้าแรก

53805
53805
0 2564
0 2564
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

ข่าวสำหรับนักเรียน

ข่าวสำหรับครู

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

5 กรกฎาคม 2565 ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างทั่วไป ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
5 กรกฎาคม 2565 ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้าและประปา ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
5 กรกฎาคม 2565 ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักพัฒนา ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
14 มิถุนายน 2565 ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำเนาเอกสาร กลุ่มบริหารวิชาการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
1 มิถุนายน 2565 ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ STEM Lab

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ดร.สมพร สังวาระ

ผู้อำนวยการโรงเรียน


ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ปฏิทินกิจกรรม/งาน