หน้าแรก

53805
53805
0 2564
0 2564
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

ข่าวสำหรับนักเรียน

ข่าวสำหรับครู

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

23 พฤศจิกายน 2565 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์อนุสาวรีย์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 พฤศจิกายน 2565 ประกวดราคาจ้างเช่าเหมาบริการคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ห้อง ๗๔๐๑ จำนวน ๕๑ เครื่อง พร้อมโต๊ะ เก้าอี้และโปรเจคเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 พฤศจิกายน 2565 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
1 พฤศจิกายน 2565 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักพัฒนา ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
1 พฤศจิกายน 2565 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างทั่วไป ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ดร.สมพร สังวาระ

ผู้อำนวยการโรงเรียน


ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ปฏิทินกิจกรรม/งาน