หน้าแรก

0 2564
0 2564
0 2564
0 2564
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

การรับนักเรียน 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสำหรับนักเรียน

ข่าวสำหรับครู

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

1 เมษายน 2567 การเปิดประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ปีการศึกษา ๒๕๖๗ (รอบที่ ๒)
29 มีนาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหนังสือแบบเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยวิธีการคัดเลือก
27 มีนาคม 2567 ประกาศผลการประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ปีการศึกษา ๒๕๖๗
26 มีนาคม 2567 ประกวดราคาจ้างบริการเช่าเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เครือข่ายแบบครบวงจรด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 มีนาคม 2567 ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างทั่วไป ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ดร.สมพร สังวาระ

ผู้อำนวยการโรงเรียนตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ปฏิทินกิจกรรม/งาน

ศูนย์ความปลอดภัย MOE Safety Center โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)