หน้าแรก

53805
53805
0 2564
0 2564
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

ข่าวสำหรับครู

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

15 สิงหาคม 2566 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักพัฒนา ประจำโรงอาหาร ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
11 สิงหาคม 2566 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักพัฒนา ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
11 กรกฎาคม 2566 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน กลุ่มบริหารทั่วไป ปีงบประมาณ 2566
10 กรกฎาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดทำบัตรประจำตัวนักเรียนและระบบบริหารสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
27 มิถุนายน 2566 ประกวดราคาจ้างทำบัตรประจำตัวนักเรียน และระบบบริหารสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ดร.สมพร สังวาระ

ผู้อำนวยการโรงเรียนตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ปฏิทินกิจกรรม/งาน

ศูนย์ความปลอดภัย MOE Safety Center โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)