หน้าแรก

0 2564
0 2564
0 2564
0 2564
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

การรับนักเรียน 2567

ข่าวสำหรับนักเรียน

ข่าวสำหรับครู

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

20 มิถุนายน 2567 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ กลุ่มบริหารวิชาการ ปีงบประมาณ 2567
15 พฤษภาคม 2567 การเปิดประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ปีการศึกษา ๒๕๖๗ (รอบที่ ๓)
1 พฤษภาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำบัตรประจำตัวนักเรียนและระบบบริหารสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 พฤษภาคม 2567 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างทำประกันภัยอุบัติเหตุนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 เมษายน 2567 ประกวดราคาจ้างทำประกันอุบัติเหตุนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ดร.สมพร สังวาระ

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ปฏิทินกิจกรรม/งาน

ศูนย์ความปลอดภัย MOE Safety Center โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)