หน้าแรก

0 2564
0 2564
53805
53805
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

ข่าวสำหรับนักเรียน

ข่าวสำหรับครู

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

7 สิงหาคม 2564 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
4 สิงหาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจอแสดงผลอัจฉริยะ พร้อมติดตั้งจำนวน ๙ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 กรกฎาคม 2564 ประกวดราคาซื้อจอแสดงผลอัจฉริยะ พร้อมติดตั้งจำนวน 9 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 กรกฎาคม 2564 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
7 กรกฎาคม 2564 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ผู้อำนวยการโรงเรียน


ดร.วิสิทธิ์ ใจเถิง

ผู้อำนวยการโรงเรียน


ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ปฏิทินกิจกรรม/งาน