หน้าแรก

previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow
Slider

ข่าวสำหรับนักเรียน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

5 ตุลาคม 2563 ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
16 กรกฎาคม 2563 ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
16 กรกฎาคม 2563 ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
16 กรกฎาคม 2563 ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บรรณารักษณ์ กลุ่มบริหารวิชาการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
26 มิถุนายน 2563 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประมูลผู้ประกอบการร้านถ่ายเอกสารโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ผู้อำนวยการโรงเรียน


ดร.วิสิทธิ์ ใจเถิง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ปฏิทินกิจกรรม/งาน