ข้อมูลจำเพาะโรงเรียน

ชื่อโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
Bodindecha (Sing Singhaseni)
อักษรย่อบ.ด.
วันสถาปนาโรงเรียน30 เมษายน พ.ศ.2514
วันวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนหลังแรก7 พฤษภาคม พ.ศ.2514
เครื่องหมายประจำโรงเรียนพระเกี้ยว (โดยพระบรมราชานุญาต)
ปรัชญาโรงเรียนลูกบดินทรเป็นผู้ประพฤติดีและมีความรู้
อัตลักษณ์ลูกบดินทรลูกบดินทรประพฤติดีมีความรู้
เอกลักษณ์ความเป็นเลิศทางวิชาการ ควบคู่คุณธรรมจริยธรรม
พระพุทธรูปประจำโรงเรียนพระพุทธบดินทรพิทักษ์บริรักษ์ศิษยา
ศูนย์รวมใจชาวบดินทรเดชาเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี)
ดอกไม้ประจำโรงเรียนบัวนิลุบล หรือบัวสีน้ำเงิน
สีประจำโรงเรียน สีน้ำเงิน
สีประจำคณะ 
– คณะฉัตรบดินทรสีเหลือง
– คณะปิ่นขัตติยะสีชมพู
– คณะเตชะสิงหราชสีเขียว
– คณะภูวนารถรัตนะสีแสด
– คณะภัทรพระเกี้ยวสีฟ้า
เพลงประจำโรงเรียนมาร์ชบดินทรเดชา
วันสำคัญของโรงเรียนวันคล้ายวันอสัญกรรมของเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
วันที่  24 มิถุนายน ของทุกปี

 


School Buddha Phra Buddha BodinPitakBorirakSitsaya
School Emblem PhraKiao
School Spirit ChaoprayaBodindecha (Sing Singhaseni)
School Abbreviation B.D.
School Motto Smart and well-behaved
School Flower Blue Lotus
School Color Blue
School Houses 
– ChatBodinYellow house
– Pin Kattiya Pink house
– TechaSingharat Green house
– PuvanartRattanaOrange house
– PattaraPhraKiao Blue house
School March Bodindecha March
Established date April 30th, 1971