ข้อมูลจำเพาะโรงเรียน

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน พระพุทธบดินทรพิทักษ์บริรักษ์ศิษยา
ตราประจำโรงเรียน พระเกี้ยว (โดยพระบรมราชานุญาต)
ศูนย์รวมจิตใจ เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี)
อักษรย่อโรงเรียน บ.ด.
ปรัชญาโรงเรียน ลูกบดินทรเป็นผู้ประพฤติดีและมีความรู้
ดอกไม้ประจำโรงเรียน นิลุบล
สีประจำโรงเรียน    สีน้ำเงิน
สีประจำคณะ  
– คณะฉัตรบดินทร สีเหลือง
– คณะปิ่นขัตติยะ สีชมพู
– คณะเตชะสิงหราช สีเขียว
– คณะภูวนารถรัตนะ สีแสด
– คณะภัทรพระเกี้ยว สีฟ้า
เพลงประจำโรงเรียน มาร์ชบดินทรเดชา
วันประกาศจัดตั้ง 30 เมษายน 2514
วันวางศิลาฤกษ์อาคารเรียน 7 พฤษภาคม 2514
วันสำคัญของโรงเรียน วันเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) วันที่  24 มิถุนายน ของทุกปี

 


School Buddha Phra Buddha BodinPitakBorirakSitsaya
School Emblem PhraKiao
School Spirit ChaoprayaBodindecha (Sing Singhaseni)
School Abbreviation B.D.
School Motto Smart and well-behaved
School Flower Blue Lotus
School Color  Blue
School Houses  
– ChatBodin Yellow house
– Pin Kattiya Pink house
– TechaSingharat Green house
– PuvanartRattana Orange house
– PattaraPhraKiao Blue house
School March Bodindecha March
Established date April 30th, 1971

 

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)