เพลงโรงเรียน

ธงน้ำเงิน

มาร์ชบดินทรเดชา

บดินทรที่รัก

ดาวบดินทร

สายสัมพันธ์

รำวงบดินทร

บดินทรเดชาอาลัย

บดินทรถิ่นงาม

บดินทรเดชานุสรณ์

บดินทรรำลึก

ลาแล้วบดินทร