ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เลขที่ 40 ซอยรามคำแหง 43/1
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02 538 3964, 02 538 2573, 02 530 2747, 02 514 1403 โทรสาร 02 539 7091
E-mail: bodin@bodin.ac.th

Bodindecha (Sing Singhaseni) School
40 Soi Ramkhamhaeng 43/1,
Phlabphla Sub-District, Wang Thonglang District
Bangkok 10310 Thailand
Telephone: 02 538 3964, 02 538 2573, 02 530 2747, 02 514 1403  Fax: 02 539 7091


ดูแผนที่สำหรับพิมพ์

ส่งข้อความ

ชื่อ-สกุล (จำเป็นต้องใส่)

อีเมล (จำเป็นต้องใส่)

หมายเลขโทรศัพท์

ชื่อเรื่อง

รายละเอียด

CAPTCHA

**โดยเมื่อส่งข้อความเรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับอีเมลเพื่อยืนยันการส่งในอีเมลของคุณ**