ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาภาษาเกาหลี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓