ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาเคมี ปีการศึกษา 2562 เพื่อเข้ารับการอบรมวิชาเคมี ค่ายที่ 1 (เรียกสำรอง ครั้งที่ 1)