ประกาศรายชื่อนักเรียน ห้องสอบ ที่นั่งสอบคัดเลือกเข้าติว สอวน. คอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2562

[tnc-pdf-viewer-iframe file=”https://www.bodin.ac.th/home/wp-content/uploads/2019/07/รายชื่อสอบคัดเลือกเข้าติว-สอวน-ผสาน.pdf” width=”100%” height=”1000″ download=”true” print=”true” fullscreen=”true” share=”true” zoom=”true” open=”true” pagenav=”true” logo=”true” find=”true” language=”en-US” page=”” default_zoom=”auto” pagemode=””]

ขอให้นักเรียนตรวจดูห้องสอบและลำดับที่นั่งสอบ

สอบคัดเลือกวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 7.00 – 8.10 น.

อุปกรณ์การสอบ ได้แก่ ดินสอ 2B ยางลบ และปากกา

หมายเหตุ นักเรียนที่ต้องการสอบเพิ่มเติม สามารถเข้าสอบได้ที่ห้อง 7401