ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเหมาบริการพร้อมติดตั้งคอมพิวเตอร์ พร้อมโต๊ะ เก้าอี้ จำนวน ๕๑ ชุด และโปรเจคเตอร์ ห้อง ๗๔๐๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา