ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)