การรับเกียรติบัตร นักเรียนและครูที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561

         นักเรียนและครูผู้ดูแลที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง เงิน ทองแดง จากการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 111 รายการ แบ่งการรับเป็น 2 ชุด ดังนี้

                        ชุดที่1 รับมอบวันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 รายชื่อนักเรียน ได้แก่

 • หมวดหมู่ภาษาไทย
 • หมวดหมู่คณิตศาสตร์
 • หมวดหมู่วิทยาศาสตร์
 • หมวดหมู่สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 • หมวดหมู่คอมพิวเตอร์
 • หมวดหมู่หุ่นยนต์

                                ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียน

 

                      ชุดที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 ได้แก่

 • หมวดหมู่สุขศึกษา และพลศึกษา
 • หมวดหมู่ศิลปะ-ทัศนศิลป์
 • หมวดหมู่ศิลปะ-ดนตรี
 • หมวดหมู่ศิลปะ-นาฏศิลป์
 • หมวดหมู่ภาษาต่างประเทศ
 • หมวดหมู่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 • หมวดหมู่การงานอาชีพ

                               ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียน

 

นักเรียนและครูผู้เกี่ยวข้อง กรุณาตรวจสอบรายชื่อและลำดับการรับรางวัล

นัดหมายเวลา 07.00 น. ณ หน้าห้องกลุ่มบริหารวิชาการ

การแต่งกาย สวมชุดนักเรียน

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)