กำหนดการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่

หนังสือเชิญครูผู้ควบคุมทีมการแข่งขันหุ่นยนต์ และโครงงานหุ่นยนต์เข้าร่วมประชุม

(ประกาศเพิ่มเติม: 10 พ.ย. 2559 18:00 น.)

ประกาศเพิ่มเติมถึงทีมผู้เข้าแข่งขันหุ่นยนต์ทุกรายการ
1. สนามแข่งขันจัดเตรียมพื้นที่ส่วนกลางพร้อมปลั๊กไฟในการใช้อุปกรณ์หนักทุกประเภทให้กับทีมผู้เข้าแข่งขัน
2. อุปกรณ์หนักทุกชนิด ทีมผู้เข้าแข่งขันต้องจัดเตรียมมาเอง
3. ทีมผู้เข้าแข่งขันที่ต้องมีการใช้เครื่องมือหนักในการสร้างหุ่นยนต์ เช่น เลื่อย สว่าน บัดกรี ปีนยิงกาว ให้เตรียมไม้หน้าสามขนาดความยาว 50 ซม. เพื่อใช้ขณะทำงาน
4. เครื่องปริ้นสามมิติ ทีมผู้เข้าแข่งขันสามารถนำเข้ามาใช้ในสนามได้ แต่ต้องติดตั้งยังพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ให้

(ประกาศเพิ่มเติม: 9 พ.ย. 2559 10:10 น.)

กำหนดการจัดการแข่งขัน

กติกาการแข่งขันหุ่นยนต์ (เพิ่มเติม) หุ่นยนต์กู้ภัย (Rescue Robot) ทุกระดับชั้น

กติกาการแข่งขันหุ่นยนต์ (เพิ่มเติม) หุ่นยนต์บังคับมือ ทุกระดับชั้น

กติกาการแข่งขันหุ่นยนต์ (เพิ่มเติม) หุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ทุกระดับชั้น

หากมีข้อสงสัย ติดต่อคณะกรรมการตัดสินได้ที่ครูพันทูร บุญยัง โทร. 086-048-3319

(ประกาศเพิ่มเติม: 10 พ.ย. 2559 18:00 น.)

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)