กำหนดการการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ผลการจัดที่เรียนให้นักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของสหวิทยาเขตวังทองหลาง
การเรียกรับนักเรียนแทนผู้ที่สละสิทธิ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ประเภทห้องเรียนพิเศษ (ครั้งที่ ๒) และประเภทสอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป
การเรียกนักเรียนแทนผู้ที่สละสิทธิ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ประเภทสอบคัดเลือกห้องเรียนทั่วไป
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาเคมี ค่ายที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อเป็นผู้แทนศูนย์ไปแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๓