โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

Bodindecha (Sing Singhaseni) School

ชาวบดินทรเดชา ร่วมเป็นกำลังใจให้กับท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.วิสิทธิ์ ใจเถิง