โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

Bodindecha (Sing Singhaseni) School

ประกาศโครงการลับสมองประลองฝีมือ Brush Up Your Brain 2019
ปิดรับสมัครผ่าน brushup.bodin.ac.th ในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 22:00 น.
และปิดรับรับชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทยทุกช่องทางในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 23:59 น.