การใช้ระบบจัดการผู้ใช้งานของโรงเรียน

เนื่องจากโรงเรียนได้ทำการปรับปรุงระบบจัดการใช้งานผู้ใช้งานใหม่ ให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านหรือกู้รหัสผ่านของบัญชีเครือข่ายของโรงเรียนได้ด้วยตนเอง เพื่อความสะดวกรวดเร็วของผู้ใช้งานในการแก้ไขข้อมูลต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทำการแก้ไขให้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

ทั้งนี้การรีเซ็ตรหัสผ่านนั้นจำเป็นต้องมาบันทึกข้อมูลคำถามคำตอบ และ/หรืออีเมลและหมายเลขโทรศัพท์มือถือเพื่อใช้ในการรีเซ็ต

1.เข้าหน้าเว็บ http://accounts.bodin.ac.th หรือ http://accounts.bodin.ac.th:8080 จากนั้นเข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของตนเอง

2016-06-23_133136

2. เมื่อพบกับเมนูหลัก โดยเมนูต่างๆ จะมีการทำงานดังนี้

  • เปลี่ยนรหัสผ่าน – เป็นการเปลี่ยนรหัสผ่านปัจจุบัน
  • ตั้งคำตอบของการตั้งรหัสผ่าน – เป็นการตั้งคำถามคำตอบ เพื่อใช้สำหรับการรีเซ็ตรหัสผ่านในกรณีลืมรหัสผ่าน
  • ปรับปรุงรายละเอียดส่วนตัว – เป็นการกรอกข้อมูลอีเมลและหมายเลขโทรศัพท์สำหรับรีเซ็ตรหัสผ่าน
  • ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของคุณ – เป็นหน้าสำหรับดูข้อมูลบัญชีเครือข่ายของตนเอง

2016-06-23_134017

3. โดยการเปลี่ยนรหัสผ่าน (เมนูแรก) นั้น
2016-06-23_134514

 

ใส่รหัสผ่านปัจจุบันของตนเอง เพื่อยืนยันตัวตน

จากนั้นกด “ต่อไป”

 

 

2016-06-23_134639

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นใส่รหัสผ่านใหม่ และยืนยันรหัสผ่านใหม่ (รหัสผ่านทั้งสองช่องต้องเหมือนกัน และเป็นไปตามข้อกำหนด) จากนั้นกด “เปลี่ยนรหัสผ่าน”

4. เมนู ตั้งคำตอบของการตั้งรหัสผ่าน เพื่อสำหรับการตั้งคำถามคำตอบในการรีเซ็ตรหัสผ่านนั้น

2016-06-23_134900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลือกคำถาม และใส่คำตอบ (ต้องเลือกคำถามจำนวนสองข้อ) จากนั้นกด “บันทึกคำตอบ”

5. เมนู ปรับปรุงรายละเอียดส่วนตัว เพื่อกรอกข้อมูลอีเมลและหมายเลขโทรศัพท์เพื่อใช้ในการรีเซ็ตรหัสผ่าน (อีเมลต้องเป็นอีเมลที่มีอยู่จริง)

2016-06-23_135259

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอกอีเมล และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของตนเอง จากนั้นกด “อัปเดตข้อมูล”

2016-06-23_135450

 

 

 

 

 

ตรวจสอบข้อมูล และกด “ยืนยันข้อมูล” จากนั้นไปเช็คในอีเมลที่ได้กรอกไว้ เนื่องจากระบบได้ส่งรหัสสำหรับยืนยันอีเมลไปยังอีเมลที่ได้กรอกไว้

2016-06-23_135704

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นนำรหัสที่ได้รับมากรอกลงในหน้าเว็บ

2016-06-23_135735

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นกด “ตรวจสอบรหัส” เป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนการบันทึกข้อมูลสำหรับรีเซ็ตรหัสผ่าน