ผลงาน นางอังคณารัตน์ หวังดี

[tnc-pdf-viewer-iframe file=”https://www.bodin.ac.th/home/wp-content/uploads/2018/06/ปกหนังสือเล่มที่1.pdf” width=”100%” height=”1000″ download=”true” print=”true” fullscreen=”true” share=”true” zoom=”true” open=”true” pagenav=”true” logo=”true” find=”true” language=”en-US” page=”” default_zoom=”auto” pagemode=””]

ชุดที่ 1 กำเนิดกราฟ
[tnc-pdf-viewer-iframe file=”https://www.bodin.ac.th/home/wp-content/uploads/2018/06/ชุดที่-1-กำเนิดกราฟ.pdf” width=”100%” height=”1000″ download=”true” print=”true” fullscreen=”true” share=”true” zoom=”true” open=”true” pagenav=”true” logo=”true” find=”true” language=”en-US” page=”” default_zoom=”auto” pagemode=””]