การเปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้งานเครือข่าย สำหรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566

ขั้นตอนที่ 1

นักเรียนดูเลขประจำตัวนักเรียนของตนเอง

ม.1 ค้นหาได้จาก เรียงตามกลุ่ม / เรียงตามตัวอักษร

ม.4 ค้นหาได้จาก เรียงตามกลุ่ม / เรียงตามตัวอักษร


ขั้นตอนที่ 2

นักเรียนเข้าสู่เว็บไซต์ https://newid.bodin.ac.th/ โดยจากนั้นใส่เลขประจำตัวนักเรียนของตนเอง และเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และกดค้นหาข้อมูล


ขั้นตอนที่ 3

หากข้อมูลที่นักเรียนใส่ถูกต้อง ระบบจะให้นักเรียนตั้งรหัสผ่าน โดยรหัสผ่านที่นักเรียนตั้งจะต้องมีความยาว 8-100 ตัวอักษร เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวเลข หรือสัญลักษณ์พิเศษ และห้ามเว้นวรรค


ขั้นตอนที่ 4

เมื่อตั้งรหัสเรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนทดลองเข้าอีเมลโรงเรียนที่ http://mail.bodin.ac.th โดยอีเมลโรงเรียนของนักเรียนคือ รหัสนักเรียน 5 หลัก@bodin.ac.th  (สำหรับรหัสผ่าน ให้นักเรียนใช้รหัสผ่านที่นักเรียนตั้งด้วยตนเองในขั้นตอนที่ 3)


Q&A

 • Q: ชื่อผู้ใช้งานที่ใช้กับบริการต่าง ๆ ของโรงเรียนคืออะไร
  A: ชื่อผู้ใช้งานทุกระบบจะเป็น เลขประจำตัวนักเรียน ยกเว้นอีเมลที่จะมี @bodin.ac.th ต่อท้าย
 • Q: เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ต้องรอ 5-10 นาที ทุกระบบของโรงเรียนหรือไม่
  A: รหัสผ่านที่เปลี่ยนจะมีผลทันทีกับทุกบริการ (เช่น ระบบสารสนเทศงานทะเบียนวัดผล อีเมลโรงเรียน) ยกเว้นบริการ Office 365 เนื่องจากต้องรอให้ระบบส่งรหัสผ่านใหม่ไปยังระบบของ Microsoft ก่อน รหัสผ่านใหม่จึงจะมีผล
 • Q: ทำไมเปิดใช้งานบัญชีเครือข่ายแล้ว แต่ยังไม่สามารถเข้าใช้งานระบบสารสนเทศงานทะเบียนวัดผล https://reg.bodin.ac.th/ ได้
  A: ต้องรอโรงเรียนอัพเดทข้อมูลนักเรียนใหม่ลงระบบสารสนเทศงานทะเบียนวัดผลก่อน จึงจะสามารถใช้งานได้
 • Q: กรณีมีข้อสงสัย/ปัญหาอื่น ๆ สามารถสอบถามได้ที่ไหน
  A: สามารถสอบถามได้ที่อีเมล [email protected] / LINE https://lin.ee/L9cGqbnm / ห้อง ICT 4113