การสมัครสอบโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2564

ขั้นตอนการสมัคร

1. การรับสมัคร 1-31 กรกฎาคม 2564 (ค่าสมัครสอบ 100 บาท/วิชา)

2. ชำระเงินวันสุดท้าย 2 สิงหาคม 2564

3. เลือกศูนย์สอบ ภายใน 4 สิงหาคม 2564 (หากนักเรียนไม่เลือกศูนย์สอบ ระบบจะทำการเลือกให้โดยอัตโนมัติ)

4. ประกาศสถานที่สอบ 20 สิงหาคม 2564

5. สอบ วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2564

  • ภาคเช้า 09.00-12.00 น. สอบวิชาชีววิทยา และคณิตศาสตร์
  • ภาคบ่าย 13.00-16.00 น. สอบวิชาเคมี ฟิสิกส์ และคอมพิวเตอร์

ศึกษารายละเอียดและสมัคร ได้ที่ www.bkkposn.com

เนื้อหาการสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 โอลิมปิกวิชาการ