รับมอบเครื่องจดจำใบหน้าพร้อมคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย