ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สำหรับนักเรียนกลุ่มเรียน A