ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บรรณารักษณ์ กลุ่มบริหารวิชาการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓