แจ้งกำหนดการสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นผู้แทนศูนย์ในการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ (สอวน.วิชาเคมี ค่าย 2 ปีการศึกษา 2562)