การเปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้งานเครือข่าย สำหรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563

ขั้นตอนที่ 1

นักเรียนดูเลขประจำตัวนักเรียน และ ขอรับรหัสลับเพื่อใช้ในการลงทะเบียน (“Token”) ได้ที่ https://token.bodin.ac.th/ โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชนเพื่อค้นหา Token


ขั้นตอนที่ 2

นักเรียนนำ Token ที่ได้รับมาเปิดงานบัญชีเครือข่ายที่ https://accounts.bodin.ac.th/ โดยคลิกที่ปุ่ม “เปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้งานใหม่” หรือ “Activate Account” จากนั้นทำตามที่หน้าจอแนะนำ


ขั้นตอนที่ 3

เมื่อเปิดใช้งานบัญชีตามขั้นตอนที่ 2 เรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนรอ 5-10 นาที จากนั้นทดลองเข้าสู่ระบบอีเมลได้ที่ http://mail.bodin.ac.th โดยชื่อผู้ใช้งานอีเมลคือ เลขประจำตัวนักเรียน@bodin.ac.th และรหัสผ่านจะเป็นรหัสผ่านเดียวกับรหัสผ่านที่นักเรียนตั้งในขั้นตอนที่ 2


ขั้นตอนที่ 4

นักเรียนทำการอัพเดทชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษ ที่ใช้กับระบบอีเมลโรงเรียน ผ่าน https://forms.gle/LVxaXFq3K5ViuYhz6 (ต้อง Login อีเมล @bodin.ac.th เพื่อยืนยันตัวตนและสามารถกรอกแบบฟอร์มได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น) สามารถกรอกข้อมูลได้ถึง 15 กรกฎาคม 2563 โดยโรงเรียนจะรวมรวบข้อมูลและอัพเดทอัตโนมัติในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563


ขั้นตอนที่ 5 (สำหรับนักเรียนที่ต้องการเพิ่มข้อมูลสำหรับกู้รหัสผ่าน)

นักเรียนเพิ่มข้อมูลสำหรับกู้รหัสผ่านด้วยตนเอง โดยสามารถศึกษาได้จากข้อที่ 4 และข้อที่ 5 ในคู่มือที่ https://www.bodin.ac.th/home/sspr-intro


หรือศึกษาจากวิดีโอคลิปนี้


Q&A

 • Q: ชื่อผู้ใช้งานที่ใช้กับบริการต่าง ๆ ของโรงเรียนคืออะไร
  A: ชื่อผู้ใช้งานทุกระบบจะเป็น เลขประจำตัวนักเรียน ยกเว้นอีเมลที่จะมี @bodin.ac.th ต่อท้าย
 • Q: เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ต้องรอ 5-10 นาที ทุกระบบของโรงเรียนหรือไม่
  A: รหัสผ่านที่เปลี่ยนจะมีผลทันทีกับทุกบริการ (เช่น ระบบสารสนเทศงานทะเบียนวัดผล) ยกเว้นอีเมลโรงเรียน @bodin.ac.th เนื่องจากต้องรอให้ระบบส่งรหัสผ่านใหม่ไปยัง Google ก่อน รหัสผ่านใหม่จึงจะมีผล
 • Q: ทำไมเปิดใช้งานบัญชีเครือข่ายแล้ว แต่ยังไม่สามารถเข้าใช้งานระบบสารสนเทศงานทะเบียนวัดผล https://reg.bodin.ac.th/ ได้
  A: ต้องรอโรงเรียนอัพเดทข้อมูลนักเรียนใหม่ลงระบบสารสนเทศงานทะเบียนวัดผลก่อน จึงจะสามารถใช้งานได้
 • Q: ข้อมูลสำหรับกู้รหัสผ่านด้วยตนเองในขั้นตอนที่ 5 จำเป็นต้องเพิ่มทุกคนหรือไม่
  A: ไม่จำเป็น แต่โรงเรียนแนะนำให้เพิ่มไว้ เนื่องจากนักเรียนจะสามารถกู้รหัสผ่านด้วยตนเองได้เมื่อลืมรหัสผ่าน หากนักเรียนไม่ได้เพิ่มข้อมูลไว้ นักเรียนจะต้องจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) ติดต่อห้อง ICT 4113 ด้วยตนเอง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการตั้งรหัสผ่านใหม่ให้
 • Q: กรณีมีข้อสงสัย/ปัญหาอื่น ๆ สามารถสอบถามได้ที่ไหน
  A: สามารถสอบถามได้ที่อีเมล [email protected] / LINE https://lin.ee/L9cGqbnm / ห้อง ICT 4113