ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นอาคารเรียน ๑-๔ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)