แจ้งกำหนดการสอบปลายภาค ม.6

แจ้งกำหนดการสอบปลายภาคชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
กำหนดการสอบ ม6