พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลทักษะทางวิทยาศาสตร์