พิธีมอบเกียรติบัตร อำลาตำแหน่ง คณะกรรมการนักเรียน รุ่นที่ 48 และส่งมอบงานให้กับคณะกรรมการนักเรียนรุ่นที่ 49