สอบราคาจ้างผู้ให้บริการเครื่องแบบนักเรียน ชุดพละ สมุด กระเป๋าเป้ กระเป๋าเคียงและอุปกรณ์นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

สอบราคาจ้างผู้ให้บริการเครื่องแบบนักเรียน ชุดพละ สมุด กระเป๋าเป้ กระเป๋าเคียงและอุปกรณ์นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563