ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ ๘ ล้อ ๒ ชั้น ๕๐ ที่นั่ง เพื่อเดินทางไปทัศนศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[tnc-pdf-viewer-iframe file=”https://www.bodin.ac.th/home/wp-content/uploads/2019/12/CCF_000075.pdf” width=”100%” height=”1000″ download=”true” print=”true” fullscreen=”true” share=”true” zoom=”true” open=”true” pagenav=”true” logo=”true” find=”true” current_view=”true” rotate=”true” handtool=”true” doc_prop=”true” toggle_menu=”true” language=”en-US” page=”” default_zoom=”auto” pagemode=””]