ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ ๘ ล้อ ๒ ชั้น ๕๐ ที่นั่ง เพื่อเดินทางไปเข้าค่ายพักแรกลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดูแบบขนาดเต็มจอ