นำเสนอโครงงาน ในงาน Thai IOT International Conference 2019