ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา สัตตบงกชเกม ครั้งที่ 15