ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาเคมี ปีการศึกษา 2562 จากค่ายที่ 1 เพื่อเข้ารับการอบรมเข้าค่ายที่ 2