แจ้งกำหนดการเปลี่ยนแปลงสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 การวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 และการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)