ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเหมาบริการพร้อมติดตั้งเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา