ยกเลิก ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัฑณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ศูนย์ สอวน. ค่าย 1 ฟิสิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกวดราคาห้อง ศูนย์ สอวน ฟิสิกส์

[tnc-pdf-viewer-iframe file=”https://www.bodin.ac.th/home/wp-content/uploads/2019/07/ยกเลิกประกวดราคาห้อง-ศูนย์-สอวน-ฟิสิกส์.pdf” width=”600″ height=”800″ download=”true” print=”true” fullscreen=”true” share=”true” zoom=”true” open=”true” pagenav=”true” logo=”true” find=”true” current_view=”true” rotate=”true” handtool=”true” doc_prop=”true” toggle_menu=”true” language=”en-US” page=”” default_zoom=”auto” pagemode=””]