ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าติว สอวน. คอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2562

เริ่มติววันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 7.00 – 8.10 น.

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7304