ร่วมพิธีไหว้ครูกระบี่กระบองโรงเรียนในเครือบดินทรเดชา