ตารางตรวจสุขภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2562

ตารางตรวจสุขภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 21-24 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

ดูแบบขนาดเต็มจอ