กำหนดการการเลือกรายวิชาเพิ่มเติมผ่านระบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

กำหนดการลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ระดับชั้นกลุ่มเรียนวันที่เวลา
ม.3กลุ่มที่ 1
จำนวน 5 ห้องเรียน
(ม.3/7, 9, 11, 13, 15)
เสาร์
25 พ.ค. 2562
18:00 - 23:59 น.
ม.3กลุ่มที่ 2
จำนวน 6 ห้องเรียน
(ม.3/8, 10, 12, 14, 16)
อาทิตย์
26 พ.ค. 2562
18:00 - 23:59 น.
ม.4
(เฉพาะนักเรียน
ที่ไม่ได้เลือกเรียน
แบบ Block Course)
กลุ่มที่ 1
จำนวน 8 ห้องเรียน
(ม.4/1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15)
จันทร์
27 พ.ค. 2562
18:00 - 23:59 น.
ม.4
(เฉพาะนักเรียน
ที่ไม่ได้เลือกเรียน
แบบ Block Course)
กลุ่มที่ 2
จำนวน 7 ห้องเรียน
(ม.4/2, 4, 6, 8, 10, 12, 14)
อังคาร
28 พ.ค. 2562
18:00 - 23:59 น.
ม.5กลุ่มที่ 1
จำนวน 4 ห้องเรียน
(ม.5/5, 9, 11, 13, 15*)
*ยกเว้น นักเรียนความสามารถพิเศษ
จันทร์
20 พ.ค. 2562
18:00 - 23:59 น.
ม.5กลุ่มที่ 2
จำนวน 5 ห้องเรียน
(ม.5/4, 6, 10, 12, 16)
อังคาร
21 พ.ค. 2562
18:00 - 23:59 น.
ม.6กลุ่มที่ 1
จำนวน 5 ห้องเรียน
(ม.6/5, 9, 11, 13, 16)
พุธ
22 พ.ค. 2562
18:00 - 23:59 น.
ม.6กลุ่มที่ 2
จำนวน 5 ห้องเรียน
(ม.6/4, 6, 10, 12, 14)
พฤหัสบดี
23 พ.ค. 2562
18.00 - 23.59 น.
ม.1-6กิจกรรมชุมนุมเสาร์
25 พ.ค. 2562
12.00 - 17.59 น.

รายชื่อวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

[tnc-pdf-viewer-iframe file=”https://www.bodin.ac.th/home/wp-content/uploads/2019/05/รายวิชาเพิ่มเติม-1_-2562-.pdf” width=”100%” height=”1000″ download=”true” print=”true” fullscreen=”true” share=”true” zoom=”true” open=”true” pagenav=”true” logo=”true” find=”true” language=”en-US” page=”” default_zoom=”auto” pagemode=””]

 

คู่มือการเลือกวิชาเลือกเรียนวิชาเพิ่มเติม (เลือกเรียน) และกิจกรรมชุมนุม