ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาเคมี ค่ายที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อเป็นผู้แทนศูนย์เข้าแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕

[tnc-pdf-viewer-iframe file=”https://www.bodin.ac … อ่านเพิ่มเติม ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาเคมี ค่ายที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อเป็นผู้แทนศูนย์เข้าแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕