ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาเคมี ค่ายที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อเป็นผู้แทนศูนย์เข้าแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕

ดูแบบขนาดเต็มจอ
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)