ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาเคมี ค่ายที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อเป็นผู้แทนศูนย์เข้าแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕

[tnc-pdf-viewer-iframe file=”https://www.bodin.ac.th/home/wp-content/uploads/2019/04/ประกาศผลสอบ-สอวน-เคมี.pdf” width=”100%” height=”1000″ download=”true” print=”true” fullscreen=”true” share=”true” zoom=”true” open=”true” pagenav=”true” logo=”true” find=”true” language=”en-US” page=”” default_zoom=”auto” pagemode=””]