ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างครูชาวต่างประเทศตามโครงการห้องเรียนมุ่งสู่สากล (TGC) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ จำนวน ๓ คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)