ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบรอบ 2 เพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2562

ดูแบบขนาดเต็มจอ
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)