เฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่

เนื่องจากขณะนี้มีการระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่ จึงควรสอดส่องดูแลสุขภาพ หากเด็กมีไข้สูง และมีอาการเข้าข่ายโรคไข้หวัดใหญ่ ควรไปพบแพทย์ เพื่อป้องกันการติดต่อไปยังผู้อื่น รวมทั้งต้องสวมหน้ากากอนามัยเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อ

งานอนามัยโรงเรียน