ตารางการจัดอบรมนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน.วิชาเคมี ค่าย 2 ปีการศึกษา 2561 (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 2)

[tnc-pdf-viewer-iframe file=”https://www.bodin.ac.th/home/wp-content/uploads/2019/02/cheme2_261.pdf” width=”100%” height=”1000″ download=”true” print=”true” fullscreen=”true” share=”true” zoom=”true” open=”true” pagenav=”true” logo=”true” find=”true” language=”en-US” page=”” default_zoom=”auto” pagemode=””]