พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พิธีระลึกพระคุณพ่อและพิธีมอบเกียรติบัตรพ่อดีเด่น

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)