โรงเรียนบดินทรเดชดา (สิงห์ สิงหเสนี) เข้าร่วมโครงการจากสถานทูตจีนประจำประเทศไทย (Bodindecha (Sing Singhaseni) Participated Chinese Embassy’s Program)

โรงเรียนบดินทรเดชดา (สิงห์ สิงหเสนี)  ได้รับเกียรติจากสถานทูตจีนประจำประเทศไทย ให้เข้าร่วมโครงการ “Belt and Road” Thailand Youth Delegation 2018 โดยได้คัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 12 คน พร้อมครูผู้ดูแล ได้แก่ นางเพ็ญแข เมืองนก และ นายรชต ทองสมบูรณ์ เดินทางไปมหานครเซี่ยงไฮ้-เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 12 – 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561 พร้อมคณะนักเรียนจากโรงเรียนจิตรลดา ทั้งนี้ ในปีนี้มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 5 โรงด้วยกัน ประกอบด้วย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โรงเรียนจิตรลดา และโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โดยแบ่งกลุ่มเข้าร่วมโครงการเป็น 2 ช่วง คือ เดือนกันยายน และเดือนตุลาคม

Bodindecha (Sing Singhaseni) School honorary got an opportunity to participate Chinese Embassy’s Program “Belt and Road” Thailand Youth Delegation 2018 in Shanghai-Hangzhou City, People’s Republic of China in October 12-19, 2018 with Jitralada School’s delegation. For this program divided into 2 periods, September with Triam Udom Suksa School, Suankularp Wittayalai School and Samsem School’s Delegation, October with Jitralada School and Bodindecha (Sing Singhaseni) School’s Delegation.

มหานครเซี่ยงไฮ้ เป็นมหานครที่ทันสมัยติดอันดับโลก มีความหนาแน่นของประชากรสูงเป็นอันดับต้นๆ ของจีน เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของจีนมาเนิ่นนาน คณะเดินทางได้เข้าเยี่ยมชมศาลหลักเมือง หอนิทรรศการผังเมืองมหานครเซี่ยงไฮ้ ถนนคนเดินหนานจิง อุทยานพื้นที่ชุ่มน้ำแห่งชาติจีน เมืองหางโจว มหาวิทยาลัยหางโจว หอประชุมสุดยอด G20 เมืองหางโจว บริษัทจีลี่ ออโต้ ผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติจีน ห้างสรรพสินค้าดิจิทัลเหอหม่า มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวทง มหานครเซี่ยงไฮ้ พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ทางธรรมชาติมหานครเซี่ยงไฮ้ และโรงเรียนมัธยมเซี่ยงหมิง

Shanghai is the world-class modernization city, China’s Economic center. Delegation visited Shanghai City Pillar, Shanghai Urban Planning Exhibition Hall, Nanjing Walking Street, Hangzhou City’s Xixi Wetland National Park, Hangzhou University, G20 Summit Hall, Geely Auto Co., Ltd, Hema Digital Department Store, Shanghai Jiaotong University, Shanghai Museum, Shanghai Natural History Museum and Xiangming Middle School.

ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกของจีน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม สังคม ตลอดจนการศึกษา ที่ทำให้เราตระหนักว่า โลกยุคใหม่นั้นแคบลงกว่าที่คิด และเราไม่สามารถหยุดนิ่งได้อีกต่อไป คณะนักเรียนผู้เข้าร่วมทุกคนได้ทำการประชาสัมพันธ์หัวข้อเรื่อง “สัมผัสประเทศจีน” ต่อนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม

This Program reminded the positive attitude to the economic, cultural, social and educational changing of China. The recent global is technological movement that we can no longer deadlock. Bodindecha (Sing Singhaseni) School Delegation organized the publicity titled “Experiencing China” in September 23, 2018 with a good feedback.

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)