ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ ๘ ล้อ ๒ ชั้น ๕๐ ที่นั่ง ระดับชั้นละ ๑๖ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)