คู่มือการให้สิทธิ์โควต้ากิจกรรมชุมนุมด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ (สำหรับครูที่ปรึกษาชุมนุม)

[tnc-pdf-viewer-iframe file=”https://www.bodin.ac.th/home/wp-content/uploads/2018/11/actiquomanual.pdf” width=”100%” height=”800″ download=”true” print=”true” fullscreen=”true” share=”true” zoom=”true” open=”true” pagenav=”true” logo=”true” find=”true” language=”en-US” page=”” default_zoom=”auto” pagemode=””]