รายชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

นักเรียนควรศึกษาจากทั้งสองไฟล์ เนื่องจากไฟล์แรกจะเป็นรายชื่อกิจกรรมชุมนุม และไฟล์ที่สองจะเป็นรายละเอียด กิจกรรม สิ่งของที่ต้องนำมาร่วมกิจกรรม รวมถึงอาจมีข้อกำหนดอื่น ๆ ในการเข้าร่วม

รายชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ (ดาวน์โหลด)

รายละเอียดกิจกรรมชุมนุมวิชาการ (ดาวน์โหลด)

เลือกชุมนุมวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18:00 – 23:59 น. (ชุมนุมละ 22 คน)
ผ่านระบบสารสนเทศงานทะเบียนวัดผล

คู่มือการเลือกวิชาเลือกเรียนวิชาเพิ่มเติม (เลือกเรียน) และกิจกรรมชุมนุม

*นักเรียนต้องศึกษารายละเอียดและข้อกำหนดของชุมนุมนั้นๆ ก่อนตัดสินใจเลือกชุมนุม
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)